Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

In deze module maak je kennis met de achtergrond van mijn model ‘gewoon goed onderwijs’. Het model biedt overzicht en in de begeleiding  van docenten/leraren:

  • kun je onderdelen eruit laten kiezen waarmee ze kunnen experimenteren; 
  • kun je het model gebruiken om te laten reflecteren, bewust te leren van ervaringen.

Kennis en gebruik van het model ‘gewoon goed onderwijs’ zorgt ervoor dat je met elkaar dezelfde taal spreekt en dat je aan een doorgaande lijn binnen de school werkt.