Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Onlangs heb je de startbijeenkomst over ‘gewoon goed onderwijs’ gevolgd. In deze module “Herhalen en verwerken” kun je de info uit die bijeenkomst nogmaals bekijken/bestuderen en gebruiken om je drie actiepunten concreter uit te werken.

 

Twee algemene tips

  1. Zet kleine stappen. Als je bijvoorbeeld voor coöperatieve werkvormen hebt gekozen. Kies er dan een uit en ga die drie weken op allerlei manieren uitproberen.
  1. Ga bij elk actiepunt na verloop van tijd pas na wat het effect is bij jou en de leerlingen/studenten op zowel de inhoud, het proces als het resultaat van je onderwijs.