Gewoon goed onderwijs

Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Meestal wil dat zeggen: er komen steeds weer veranderingen van buitenaf de school binnen. Het bijzondere aan de trainingen in deze online academie is dat het vooral gaat over je eigen ontwikkeling als leraar. Over ontwikkeling van binnenuit. Over lesgeven met inzet van je eigen persoon.

Als leraar beschik je over een dubbel instrumentarium: aan de ene kant zijn er methoden en technieken over lesgeven, aan de andere kant is er je eigen persoon. Van deze twee is je persoon je belangrijkste instrument: je persoonlijke inzet bepaalt of de door jou gebruikte methoden en technieken effectief zullen zijn.

‘Gewoon goed onderwijs’ gaat over lesgeven, waarbij je als leraar de verantwoordelijkheid geleidelijk overdraagt aan je leerlingen. Je brengt ze stapsgewijs naar zelfstandigheid. Elke leraar heeft hiervoor bewust of onbewust zijn eigen manier van werken. Ik zie en ervaar dat daar telkens vier stappen te onderscheiden zijn. Leraren brengen via structuur, interactie en differentiatie leerlingen tot zelfregulatie. Zo leren ze leerlingen leren.

‘Gewoon goed onderwijs’ bestaat uit vier hoofdmodules

  1. Structuur
  2. Interactie
  3. Differentiatie
  4. Zelfregulatie

Jij als leraar staat hierbij centraal. Je ontdekt in elke module wat je al weet en doet aan ‘gewoon goed onderwijs’. Je wordt je bewust van je kwaliteiten die je daarbij gebruikt. En je gaat deze kwaliteiten ook inzetten in situaties waar je nog vragen over hebt. Je wordt je bewust van wat je denkt, voelt en wilt. Zo haal je het beste uit jezelf en daarmee het beste uit je leerlingen.

Gewoon goed onderwijs: stapsgewijs naar zelfstandigheid