Privacyverklaring en cookiebeleid

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten en producten van COREducatie onderwijsadvies.

1. Inleiding
Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Privacywetgeving (AVG) van kracht. Met deze
privacyverklaring geef ik vorm en inhoud aan de eisen die de AVG stelt. Je kunt lezen waarom en welke
persoonsgegevens ik gebruik, wat er met deze gegevens gebeurt, hoe je ze kunt inzien, aanpassen of
laten verwijderen.

2. Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door mij in
ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• voorletters en/ of voornaam en achternaam;
• geslacht;
• school- en/of bestuurs- of bedrijfsnaam;
• adresgegevens school, bestuur of bedrijf (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode);
• telefoonnummer (mobiel en vast);
• e-mailadres(sen) en Url(s) die door jou zijn doorgegeven;
• overige persoonsgegevens die u doorgeeft , bijvoorbeeld in mails of telefonisch
• gegevens voor facturatie
• data, foto- en filmmateriaal in kader van professionaliseringstrajecten.
Deze gegevens worden verwerkt zodra er contact opgenomen wordt met mij of via de website
coreducatie.nl of zodra een professionaliseringstraject van start gaat.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Deze verwerk ik niet.

3. Welke gegevens verwerk ik via deze website https://coreducatie.nl/?
Allereerst, COREducatie is een website met een weblog. Ik verzamel en verwerk hier zelf niet actief
persoonsgegevens. Echter, via bepaalde externe diensten en specifieke functionaliteiten van deze site
worden er wel indirect (persoons)gegevens verzameld en verwerkt:
1. bij het bezoeken van een willekeurige pagina op deze site wordt dit bezoek vastgelegd in een
cookie en weten ook WordPress.com en Google Analytics iets meer over je;
2. COREducatie beschikt over een contactformulier dat je kunt gebruiken om ons een mailtje te
sturen;
3. zodra je een reactie achterlaat worden ook gegevens van je gevraagd.

a. Bij het bezoeken van deze site
COREducatie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de computer of mobiel apparaat wordt
opgeslagen. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie dat door COREducatie gebruikt wordt om na te
kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie worden geen
persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd nadat je
COREducatie verlaat.
b. WordPress.com statistieken
COREducatie is een zgn. self-hosted WordPress weblog. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van een
statistiekendashboard. Hierbij worden de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als de
gebruikte browser, de website die een bezoeker bij COREducatie gebracht heeft of zoektermen die
gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen herleid worden naar
individuele bezoekers. De privacyverklaring van WordPress kun je hier lezen.
c. Google Analytics
Omdat de statistieken van WordPress.com beperkt zijn qua rapportages, wordt via COREducatie een
cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst.
COREducatie gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement
gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van
toepassing is. Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat
er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Met ingang van 25 mei 2018 geldt voor Google (Analytics) het volgende privacybeleid.
Indien je alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren, kan dat via
een browserplugin ingesteld worden. Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen
zicht meer hebben in het bezoek op hun site. Hoewel ik iedereens keuze voor privacy respecteer zou ik
toch willen vragen dit mee te laten wegen in je besluit. Ik schrijf de blogposts op COREducatie voor
degenen die het willen lezen en het feit dat ik weet *dat het gelezen wordt* zorgt er voor dat er ook nieuwe
artikelen blijven komen.
d. Toestemming voor het plaatsen van cookies
Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de
wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door COREducatie gebruikt
worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.
e. In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery om
inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.
f. Het contactformulier op COREducatie
• Maak je gebruik van het contactformulier op dit blog, dan ben je verplicht een werkend mailadres te
vermelden en een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen.
• Je mailadres is nodig zodat wij kunnen reageren op je vraag of opmerking.
• Het ‘contactformulier’ ontvangen wij als e-mail via de website een smpt plugin via Sendgrid
• Zodra jouw vraag of opmerking door ons is beantwoord, gooien wij zowel jouw e-mail als mijn
antwoord op jouw mail in de ‘prullenbak’, waarna de webmail deze mailtjes na 30 dagen automatisch
definitief verwijdert.
• Jouw e-mailadres wordt niet door ons bewaard, nergens door ons opgeslagen, dus ook niet in het
adressenbestand van mijn e-mailprogramma en nooit doorgeven of verkocht aan anderen
• zoekmachines als overname ervan op andere websites/weblogs hebben wij geen controle.
• Indien een mailadres, link, of de inhoud van de reactie naar het oordeel van de beheerder SPAM
bevat, dan zal deze verwijderd worden.
• Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens, zoals je
die zelf hebt opgegeven bij de reacties op blogposts. WordPress is in staat alle gegevens die op
COREducatie verzameld zijn, gekoppeld aan je mailadres, te bundelen en die je toe te sturen op het
mailadres in kwestie. Laat me weten van welk mailadres ik dit moet checken en je krijgt een zipbestandje gemaild.
• Ook kun je ons vragen – via het ‘contactformulier‘ – om jouw reactie te verwijderen, te anonimiseren
of te corrigeren. Reacties zullen alleen dan verwijderd worden als dat de eventuele ontstane draad
van reacties bij een bericht niet verstoort. Is dat wel zo, dan zal de reactie, op verzoek van de
plaatser, anoniem gemaakt worden.

4. Waarom verwerk ik jouw gegevens?
Als je eenmaal een overeenkomst hebt gesloten met mij, wil ik je goed van dienst zijn. Je gegevens
worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig of wenselijk is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren;
• je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
• om goederen en diensten bij je op locatie uit te voeren dan wel af te leveren;
• als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor BTW en andere
belastingaangiftes;
• data, foto- en filmmateriaal gebruik ik in kader van professionaliseringstrajecten, uitsluitend
beschikbaar voor betreffende personen en vooraf afgesproken;
• gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie/marketingdoeleinden en als goede
praktijkvoorbeelden in online modules, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening en alleen
wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven.

5. Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Als ondernemer heb ik een fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar. Voor al het overige bewaar
ik uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Of zoals beschreven onder ‘contactformulier’, 3 f.

6. Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?
De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb daartoe passende maatregelen genomen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
• COREducatie heeft een beveiligde (https) verbinding. Dit betekent dat de gegevensoverdracht tussen
jouw apparaat en deze site veilig is en dat deze gegevens niet onderschept kunnen worden door
externe sites of apps.
• Om op COREducatie content te plaatsen en te beheren hebben wij een administratoraccount dat
beveiligd is met extra maatregelen.
• De (beveiligings)updates van Windows worden automatisch geïnstalleerd op alle computers die ik
gebruik. Ook zorgen wij ervoor dat wij – gemiddeld binnen enkele uren – nieuwe versies van
WordPress en de verschillende plugins installeer.

7. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is COREducatie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt COREducatie zich het recht voor
wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand
van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
8. Met welke “derden” deel ik persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De volgende “derden” hebben toegang tot een
deel van de gegevens:
• het administratiekantoor;
• Google Analytics; zie 3.c “Welke gegevens verwerk ik via de website”
• de websitehost voor opslag gegevens uit contactformulier
• de websitebouwer.

9. Hoe kunt u persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een gespecificeerd verzoek sturen naar info@coreducatie.nl

10. Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je
contact met mij opnemen, via info@coreducatie.nl of via het contactformulier op deze site

11. Klachten over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens?
Heb je toch klachten over de manier waarop wij met je privacy en de door jou verstrekte
persoonsgegevens om ga? Dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit
Persoonsgegevens: ‘Tip ons